Połączenie EDEM z obliczeniową dynamiką płynów Altair AcuSolve umożliwia inżynierom przeprowadzanie połączonych symulacji CFD-DEM w celu dokładnej symulacji układów cząstka-płyn, takich jak złoża fluidalne, powlekanie natryskowe i inne. Podczas webinaru wprowadzimy Cię do tematu obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), a następnie przedstawimy na kilku przykładach połączenie Altair EDEM – AcuSolve.


Prowadzący

Michał Wojtal – Senior Pre-Sales Engineer. Przez całą karierę zawodową związany z dostarczaniem rozwiązań CAD oraz CAE dla polskiego przemysłu. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniu oraz wsparciu technicznym klientów w zakresie oprogramowania CAE. Posiada szeroką wiedzę w zakresie Metody Elementów Skończonych(MES), Metody Elementów Dyskretnych (DEM) oraz Metody Objętości Skończonych oraz Mechaniki Płynów (CFD).

Dlaczego EDEM?

Natychmiastowy dostęp do bibliotek modeli materiałowych

Natychmiastowy dostęp do bibliotek modeli materiałowych

Rozpocznij symulacje szybko i łatwo z szerokim zakresem wstępnie skalibrowanych modeli materiałowych EDEM reprezentujących skały, rudy, gleby i proszki.

Wysokowydajny solver

Wysokowydajny solver

Korzystaj z szybkiej i skalowalnej wydajności obliczeniowej dla solverów wykorzystujących CPU, GPU i multi-GPU. Symuluj duże i złożone układy cząstek zawierające miliony lub dziesiątki milionów cząstek.

Integracja z innymi narzędziami CAE

Integracja z innymi narzędziami CAE

Rozszerz zakres swoich możliwości poprzez sprzężenie EDEM z wiodącymi narzędziami dla innych dyscyplin CAE – z Altair lub innych firm – w tym MBD, FEA i CFD.

Kluczowe cechy

Symuluj dowolny materiał

Modeluj szeroką gamę materiałów rzeczywistych, takich jak duże skały, drobne proszki, ziarna, włókna i tabletki, korzystając ze sprawdzonej i wydajnej obliczeniowo metody wielosferowej lub naszego przemysłowego solvera cząstek wielościennych.

Realistyczne właściwości materiałów

Korzystaj z szerokiego zakresu zatwierdzonych modeli fizycznych reprezentujących różnorodne zachowania dowolnych materiałów: suchych, lepkich i ściśliwych.

Szybki i łatwy sposób pracy

Czerp korzyści z wydajnego solvera i skracaj czas symulacji. Szybko konfiguruj pracę dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Ciesz się bezpośrednim dostępem do zgromadzonych w bibliotekach modeli materiałów

Zaawansowana analiza

Korzystaj z rozbudowanego zestawu wbudowanych narzędzi do wizualizacji i analizy, w tym opcji eksportu danych oraz biblioteki Python dostępnej na potrzeby dalszego post-processingu.

Indywidualizacja

Dostosuj fizykę z API EDEM do złożonych symulacji i zaawansowanego zachowania materiałów – takich jak np. mokra powłoka, zbrylanie, łamanie, cząstki magnetyczne i inne.

Integracja CAE

Połącz EDEM z narzędziami FEA i MBD, aby uwzględnić realistyczne obciążenia materiałowe w analizie strukturalnej i dynamice systemu. Prowadź dokładne symulacje układów cząsteczka-płyn dzięki połączeniu z narzędziami CFD.

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podany adres e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach w sekcjach blog i case studies oraz o usługach, oprogramowaniu oraz ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego Sp. z o. o. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę. Pełne informacje o administratorze i zasadach ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności.