1 marca, godz. 10:00

Łagodzenie zakłóceń - pełna analiza dla elektrycznie dużych obiektów

Pełna analiza systemu i łagodzenie zakłóceń pochodzących z innych miejsc

Feko jest kompleksowym oprogramowaniem z zakresu elektromagnetyki obliczeniowej (CEM) używanym powszechnie w przemyśle telekomunikacyjnym, samochodowym, lotniczym i obronnym.

Feko oferuje kilka rozwiązań EM w dziedzinie częstotliwości i czasu dla efektywnej analizy szerokiego spektrum problemów EM, w tym anten, obwodów mikropaskowych, komponentów RF i systemów biomedycznych, umieszczania anten na elektrycznie dużych strukturach, obliczania rozproszenia, propagacji fal radiowych, lotów wirtualnych, optymalizację pokrycia zasięgu w terenie, analizy interferencji sygnałów jak również badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Podczas webinaru czeka Cię:

  • Wprowadzenie do środowiska Altair FEKO
  • Analiza systemów wieloczęstotliwościowych (intermodulacje, harmoniczne)
  • Analiza widmowa w module WRAP
  • Omówienie i analiza interferencji sygnałów
  • Współistniejące zakłócenia sygnałów w różnych warunkach
  • Przykładowy scenariusz analizy
  • Q&A - czas na zadawanie pytań
Zapisz się na webinar

Zastosowanie FEKO

FEKO jest liderem w dziedzinie symulacji elektromagnetycznych wysokich częstotliwości od ponad 20 lat, wspierając główne gałęzie przemysłu i rozwoju tj. lotnictwo, motoryzację, telekomunikację, elektronikę użytkową, obronność państwa, medycynę oraz szkolnictwo.

Zastosowanie FEKO
Post Processing HyperStudy

Post Processing HyperStudy

FEKO oferuje nowoczesne metody symulacji wschodzących produktów. Ponadto, w celu zaawansowanej analizy projektów, Altair HyperStudy w połączeniu z FEKO oferuje wszechstronną funkcjonalność przetwarzania końcowego (w tym analizę wieloparametryczną oraz stochastyczną) naszego modelu oparte na algorytmach genetycznych oraz uczeniu maszynowym (ang. Machine Learning), które można wykorzystać do automatycznej optymalizacji projektu i znalezienia najlepszego rozwiązania skracając proces projektowania kilkukrotnie.

Fale elektromagnetyczne są wszędzie

FEKO oferuje kompleksowe rozwiązania dla obliczeń numerycznych w dziedzinie elektromagnetyzmu dla radiokomunikacji, radiolokacji, 5G, zapewnieniem kompatybilności elektromagnetycznej produktów (ang. EMC), projektowanie wszelkiego typu anten, sieci bezprzewodowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków wraz ze scenariuszami lotu (np. drona) dla różnych modeli propagacyjnych oraz zarządzaniem widma częstotliwości.

Pełne wsparcie dla systemów radarowych oraz analizę przekrojów obiektów radarowych (ang. RCS). Produkty Altair cechują się interdyscyplinarnością dlatego też, Altair FEKO jest w pełni kompatybilne z Altair Pollex (dla PCB) aby dokładnie analizować dużo bardziej zaawansowane projekty obwodów drukowanych, wykorzystując kilka narzędzi projektowych dla jednego dużego projektu na co pozwala elastyczna, pływająca licencja Altair.

Fale elektromagnetyczne są wszędzie

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapisz się już teraz