Współczesne firmy zajmujące się wytłaczaniem mają obowiązek współwytłaczania profili wykonanych z wielu polimerów z wkładkami metalowymi w krótszych cyklach rozwoju produktu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Inspire Extrude Polymer to narzędzie symulacyjne opracowane w celu analizy i walidacji projektu matryc i procesu współwytłaczania.

Inspire Extrude umożliwia inżynierom produkcji analizę przepływu materiału i wymiany ciepła wewnątrz matrycy podczas wytłaczania w celu sprawdzenia projektów matryc, co z kolei pomaga zredukować lub wyeliminować kosztowne i czasochłonne próby matryc.

Inspire Extrude to łatwy w obsłudze interfejs oparty na CAD. Nie będzie konieczne ręczne wykonywanie takich czynności, jak tworzenie siatki lub tworzenie warunków brzegowych. Wszystkie te operacje są całkowicie wykonywane w tle, bez interwencji użytkownika.

W trakcie webinaru, na kilku przykładach, zaprezentujemy sposób pracy z programem oraz wyniki, jakie można za jego pomocą uzyskać.


Prowadzący

mgr inż. Mateusz Włodarski – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, Wydziału Mechanicznego oraz Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Od 5 lat związany z produktami Altair, zapewniający dobór rozwiązań oraz wsparcie techniczne jako Application Engineer.

Pakiet Inspire

Druk 3D

Druk 3D

Altair® Inspire™ Print3D umożliwia zespołom obniżenie kosztów rozwoju produktu i produkcji przyrostowej poprzez zmniejszenie zużycia materiałów, czasu drukowania i procesów poprodukcyjnych.

Formowanie wtryskowe

Formowanie wtryskowe

Altair® Inspire™ Mold to nowoczesne, zintegrowane oprogramowanie usprawniające projektowanie na potrzeby produkcji (DfM) elementów formowanych wtryskowo.

Odlewnictwo

Odlewnictwo

Oferta firmy Altair obejmuje oprogramowanie do szybkiej symulacji procesu odlewania, które pozwala użytkownikowi ulepszyć i zoptymalizować wytwarzane komponenty w celu uniknięcia typowych wad odlewniczych.

Formowanie metali

Formowanie metali

Altair® Inspire™ Form to oprogramowanie do symulacji formowania blach, które umożliwia użytkownikom optymalizację produktów na potrzeby produkcji, z uwzględnieniem wczesnej formowalności, wykorzystania materiału i kosztów.

Wytłaczanie

Wytłaczanie

Każda firma zajmująca się wytłaczaniem dąży do wyeliminowania kosztownych prototypów i skrócenia cykli przeprojektowania. Dzięki Altair, zaawansowane symulacje fizyczne są teraz dostępne dla organizacji każdej wielkości.

Poliuretanowe spienianie

Poliuretanowe spienianie

Altair® Inspire™ PolyFoam zapewnia nowoczesne, zintegrowane podejście do usprawnienia DfM elastycznych komponentów z pianki formowanej i sztywnych paneli z pianką.

Kompozyty

Kompozyty

Zachowanie materiałów kompozytowych jest definiowane w trakcie produkcji komponentów. Opracowuj i symuluj wieloskalowe modele materiałów heterogenicznych za pomocą programu Altair® Multiscale Designer™, zapewniając jednocześnie możliwość produkcji dzięki symulacji formowania i rozciągania dla laminatów warstwowych i wielowarstwowych, łącząc produkty firmy Altair i APA.

Newsletter

Chcesz wiedzieć więcej o oprogramowaniu Altair i symulacjach CAE?

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (podanego adresu e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach pojawiających się w sekcji blog, case study, usługach, oprogramowaniu, ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego sp. z o.o. W każdym momencie możesz wycofać tę zgodę. Pełna informacja o administratorze i zasadach ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podany adres e-mail) w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o nowych artykułach w sekcjach blog i case studies oraz o usługach, oprogramowaniu oraz ofertach promocyjnych oferowanych przez Endego Sp. z o. o. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę. Pełne informacje o administratorze i zasadach ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności.