16 maja, 10:00

Aerodynamika z narzędziami Altair

Aerodynamika z narzędziami Altair

Ukończenie większości tradycyjnych symulacji trwa zbyt długo i ma znaczny wpływ na zdolność producenta pojazdu do uzyskania optymalnego projektu uwzględniającego stylistykę i właściwości aerodynamiczne.

Podczas tego webinaru przedstawiamy UltraFluidX firmy Altair, oparty na procesorze graficznym solwer Lattice Boltzmann, który zapewnia niezrównaną wydajność i nocne symulacje stanu przejściowego pełnej aerodynamiki pojazdu na jednym serwerze. Omówimy wyzwania związane z wykonaniem pełnej symulacji stanu nieustalonego pojazdu i zademonstrujemy, w jaki sposób technologia i przepływ pracy ultraFluidX pomagają przezwyciężyć wiele z nich z ogromną łatwością.

Omówimy również niektóre z unikalnych funkcji, które pomagają przeprowadzać wiele cykli analizy projektu z niespotykanym dotąd poziomem automatyzacji.

Zapisz się na webinar

Dlaczego HyperWorks?

Szybsze opracowywanie produktów

Szybsze opracowywanie produktów

Altair zintegrował narzędzia do zarządzania cyklem życia produktu z dwukierunkowym połączeniem z systemami PDM, umożliwiając jednocześnie łatwe zarządzanie wieloma wariantami i podsystemami w ramach tego samego modelu.

Lepsza współpraca wielodyscyplinarna

Lepsza współpraca wielodyscyplinarna

Narzędzie stanowi źródło wysokiej jakości symulacji wielodyscyplinarnych, wielofizycznych i wielomodelowych dla coraz bardziej złożonych i połączonych produktów i zróżnicowanych środowiskach pracy.

Dokładne modelowanie większej liczby wariantów projektowych

Dokładne modelowanie większej liczby wariantów projektowych

HyperWorks to ujednolicone środowisko CAE dla rozwoju produktu zbudowane na fundamencie Altair® HyperMesh®, najbardziej zaufanego standardu branżowego dla modelowania i wizualizacji FE.

Kluczowe cechy

Szybkie, intuicyjne procesy robocze

Przyspiesz rozwój produktu dzięki nowym procesom roboczym zoptymalizowanym pod kątem określonych procesów, takich jak analiza zmęczeniowa, optymalizacja projektu koncepcyjnego, modelowanie CFD, eksploracja projektu i inne.

Zarządzaj największymi modelami

Dzięki wydajnemu zarządzaniu montażem i dwukierunkowym połączeniom z systemami PDM można za sprawą narzędzia łatwo zarządzać wieloma wariantami i podsystemami w ramach tego samego modelu.

Bezpośrednie modelowanie elementów skończonych i geometrii

Wykorzystaj intuicyjne możliwości modelowania bezpośredniego, aby szybko tworzyć i oceniać alternatywy projektowe. Wprowadzaj nowe zmiany geometrii bezpośrednio do istniejącego modelu FE.

Przejście zgodnie z harmonogramem

Zarówno nowe, jak i dotychczasowe doświadczenia HyperWorks są dostępne bez utraty dotychczasowej funkcjonalności. Wszystkie modele, skrypty i procesy HyperMesh nadal działają.

Siatkowanie o wysokiej wierności

Skróć czas budowy modelu dzięki wydajnym procesom roboczym obejmującym: tworzenie i edycję geometrii, ekstrakcję środkowej powierzchni, siatkowanie powierzchni i siatkowanie środkowe oraz korekcję jakości siatki.

Interaktywny Morphing

Morphing nie jest już narzędziem przeznaczonym dla ekspertów. Łatwe do nauczenia się funkcje morphingu siatki w HyperWorks zwiększają wydajność zespołów pracujących nad modelami symulacyjnymi na wczesnym etapie rozwoju produktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapisz się już teraz